20 jul 2012 21:45

De kwaliteit van de individuele medicatievoorbereiding verzekeren

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de individuele medicatievoorbereiding.

Het doel van de individuele medicatievoorbereiding (IMV) is om alle geneesmiddelen die de patiënt in het kader van een chronische behandeling moet nemen op een gegeven moment tijdens de dag in één verpakking samen te brengen. Die taak wordt toevertrouwd aan de apotheker die het toedieningsschema opstelt. De apotheker kan op die manier garanderen dat er geen contra-indicatie bestaat tussen verschillende geneesmiddelen of met voedingssupplementen die gelijktijdig aan de patiënt worden toegediend.

Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de apotheker om de technische acte van de IMV uit te besteden indien deze geautomatiseerd is: de apotheker zal dan een onderaannemer moeten vinden die beantwoordt aan alle vereisten betreffende technische veiligheid (hygiëne, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten) en organisatie van de behandeling.

Elke verpakking van de afgeleverde IVM moet de identificatiegegevens van de patiënt, de apotheker en de behandelende arts vermelden met de dag en het uur waarop de inhoud van de verpakking dient toegediend te worden, en voor elk geneesmiddel (of voedingssupplement) dienen de naam, de dosis en het aantal eenheden ook verduidelijkt te worden. De informatie betreffende de vervaardiging van de verpakking (lotnummer ...) dient eveneens verduidelijkt te worden.

Dat systeem van individuele medicatievoorbereiding een veiligheid aan de patiënten die een chronische behandeling bestaande uit verschillende geneesmiddelen krijgen. Het vereenvoudigt hun toediening en vermindert in grote mate het risico op fouten tijdens de bereiding van dagelijkse dosissen, of het nu gaat over thuisgebruik of in een instelling. Het ontwerp dat vandaag goedgekeurd is, schept een duidelijk kader voor dit systeem en zal de patiëntveiligheid zeker versterken.