20 jul 2012 21:46

Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit * goed dat bepaalt voor welke beslissingen van de ministerraad een vrijstelling wordt toegekend voor de uitvoering van een voorafgaand onderzoek aan de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Het gaat om dossiers over:

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit * goed dat bepaalt voor welke beslissingen van de ministerraad een vrijstelling wordt toegekend voor de uitvoering van een voorafgaand onderzoek aan de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Het gaat om dossiers over:

  • de zelfregulering van de federale overheid,
  • begroting en overheidsopdrachten,
  • de omzetting van een Europese richtlijn die al aan een impactanalyse onderworpen werd,
  • een regelgeving met een louter formeel karakter,
  • een vraag tot advies van de Raad van State,
  • de veiligheid van de Staat,
  • de instemming met internationale verdragen of akkoorden of samenwerkingsakkoorden. 

De maatregel, die werd voorgesteld door minister van Duurzaame Ontwikkeling Steven Vanackere, wordt genomen in afwachting dat de werkzaamheden van de regering rond de uitwerking van een geïntegreerde impactanalyse beëindigd zijn.

* houdende uitvoering van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.