20 jul 2012 21:45

MVOverheid-programma voor duurzame ontwikkeling

Minister van Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere stelt de ministerraad het MVOverheid-programma voor duurzame ontwikkeling voor. De federale overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als motor voor de transitie van onze economie naar een duurzaam groeimodel. De minister stelt ook samen met staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten de ministerraad de oriëntaties voor om energiebesparende investeringen in de federale overheidsgebouwen te realiseren. Beide maatregelen maken deel uit van het regeerakkoord.

U vindt het persbericht in bijlage of op www.presscenter.org.