20 jul 2012 21:46

Evaluatie en aanzuivering van het federale aankoopbeleid van emissierechten

De ministerraad neemt akte van de evaluatie van het federale aankoopbeleid van broeikasgasemissierechten. 

De ministerraad geeft opdracht aan de staatssecretaris voor Leefmilieu om het resterende tekort ten opzichte van de aankoopdoelstelling van 12,2 miljoen emissierechten aan te zuiveren en de aankoopmogelijkheden die hiervoor nodig zijn te onderzoeken.