20 jul 2012 21:45

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

 • de uitvoering van een globale studie over de problematiek van de veiligheid in het Justitiepaleis in Brussel (FOD Justitie)
 • een toelage aan de Université Libre de Bruxelles voor het project Deelname van een delegatie van Belgische studenten aan een onderhandelingssimulatie van de Verenigde Naties
 • een pilootproject voor de implementering van de functie zorgcoördinator binnen de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot de behandeling van personen met een middelengerelateerde stoornis
 • de aankoop van een NetApp-onderhoudscontract
 • de verlenging van een contract voor het onderhoud van de vliegtuigenrembarelen van Amerikaanse oorsprong via de Belgian Military Supply Office tot 31 december 2012
 • de installatie van bewakingscamera’s voor de munitieopslagruimten van Elsenborn en Bertrix
 • de aankoop van een SATCOM antenne in band Ka in het kader van een wijziging in de architectuur van het verankeringssstation van Marche-en-Famenne
 • interuniversitaire attractiepolen - Fase VII - evaluatie ex ante
 • een subsidie aan de VRT, RTBF, Sultan Sushi, Kasona, Breedbeeld en MIXLE voor acht dossiers van audiovisuele producties
 • een subsidie aan drie steuncentra voor de behandeling en begeleiding van seksueel delinquenten
 • een nieuwe bijlage aan de overeenkomst tussen IOM en Fedasil voor het organiseren van de vrijwillige terugkeer wegens toenemend aantal vrijwillige terugkeerders