20 jul 2012 21:45

Verlenging van de huur van de gevangenis van Tilburg

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om de huur van de gevangenis in Tilburg (Nederland) met een jaar te verlengen voor de uitvoering van de vrijheidstraffen van Belgische veroordeelden.

Wegens de overbevolking van de gevangenissen in België heeft België met Nederland in oktober 2009 een overeenkomst gesloten om de gevangenis van Tilburg ter beschikking te stellen van de FOD Justitie. De overeenkomst loopt af op 31 december 2012. Door de huidige situatie en het structureel tekort aan beschikbare plaatsen beslist de minsterraad de huur met een jaar te verlengen en om de budgetten hiervoor in de begroting van 2013 in te schrijven.