20 jul 2012 21:46

Onafhankelijkheid van de dienst regulering van het spoorvervoer

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de onafhankelijkheid van de Dienst regulering van het Spoorvervoer en van de exploitatie van Brussels Airport waarborgt in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

Het besluit regelt de samenstelling, de werking van de dienst, het statuut van het personeel en de directeurs, de onverenigbaarheden en belangenconflicten. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal en tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden