20 jul 2012 21:46

Tussentijds verslag van het monitoringcomité voor de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen

De ministerraad neemt kennis van het verslag van het Monitoringcomité voor de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen, over de hervormingspistes van de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen.

Het verslag analyseert nauwgezet de lacunes van het huidige systeem, de noodzaak van de modernisering en de voordelen en oplossingen voor de hervormingsmogelijkheden. Het comité heeft ook praktische mogelijkheden voor elke piste ontwikkeld.

Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle zal de ministerraad in de loop van het vierde trimester 2012 een definitief verslag voorleggen.