20 jul 2012 21:45

Overheidsopdrachten voor landsverdediging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een aantal overheidsopdrachten uit te schrijven.

 • overheidsopdrachten die deel uitmaken van de schijf 2012 van het Plan voor Investeringen in Defensie en Veiligheid (PIDV)
 • overheidsopdracht voor de Belgische deelname aan de inplaatsstelling van een internationale steuncapaciteit voor de NH90 helikopters, in het kader van de multinationale contracten
  opgesteld door NAHEMA
 • overheidsopdracht voor de aankoop van 600 EA mono-culairs Night Vision Devices (NVD) en Laser Target Pointers (LTP), bijhorend materieel en aanverwante diensten voor de Landcomponent
 • overheidsopdracht voor de vervanging van de radio-installaties grond-lucht (Local Air C2) ten voordele van de Luchtcomponent, met inbegrip van een onderhoudscontract van onbepaalde duur
 • overheidsopdracht voor de levering van 60 afvuursystemen Anti-Fortification Anti-véhicule Blindé - Medium Range (AFAB-MR) en 180 missiles, evenals het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud
 • overheidsopdracht voor de aankoop van 22 sets FAC/VW (Forward Air Controllers / Voorwaartse waarnemers), radiomiddelen en bijhorigheden en een meerjarige overeenkomst voor de ondersteuning
 • overheidsopdrachten voor de huishoudelijke schoonmaak van de militaire infrastructuur in de verschillende kwartieren van Defensie, verspreid over het nationale grondgebied
 • overheidsopdracht voor de herstellingen, de technische assistentie en de levering van wisselstukken voor de productiestations elektriciteit FIMAG 
 • overheidsopdracht voor  de plaatsing van een veiligheidsomheining en installatie van een detectiesysteem anti-intrusie met camerabewaking rond de perimeter van de vliegbasis Kleine Brogel
 • overheidsopdracht voor een meerjarige overeenkomst (2013-2016) van diensten betreffende het onderhoud van de rembarelen (Amerikaanse herkomst) voor vliegtuigen van de Luchtcomponent