20 jul 2012 21:45

Wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat het wetboek van economisch recht invoert. Het voorontwerp bevat een algemeen wettelijk kader dat de economische wetgeving reorganiseert in een wetboek dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert.

Het wetboek zal in totaal uit 18 boekdelen bestaan. Dit voorontwerp betreft drie delen: boek II met algemene beginselen, boek VIII kwaliteit van producten en diensten en de overeenstemmende definities in boek I.