20 jul 2012 21:45

Strategie voor missies beheersing civiele crisissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nationale strategie voor de beheersing van civiele crisissen goed. Ze bevat een Belgisch strategisch en operationeel kader voor de bijdrage van België aan civiele crisisbeheersingsmissies voornamelijk van de EU, maar ook van de VN, de OVSE en de NAVO.

De strategie is uitgewerkt door de FOD’s Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën en Defensie. Ze kadert binnen het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU in een document met twee delen:

  • de strategie die het algemene kader omschrijft met de Belgische wil en ambitie om deel te nemen aan de civiele crisisbeheersingsmissies en het werkingsgebied van de strategie
  • een operationeel deel dat de structuren en mechanismen uitlegt op het vlak van de:
    • de planning en coördinatie van de bijdragen 
    • de capaciteitsontwikkeling maw het opzetten van een pool van uitzendbaar personeel en hun training en opleiding
    • de budgettaire dekking