20 jul 2012 21:45

Technische wijziging van de wetgeving van de wet over de crisismaatregelen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een technische wijziging van de wet van 12 april 2011 over de crisismaaregelen en de uitvoering van het interprofessioneel akkoord uitvoert*.

Het artikel van de wet dat de maatregel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een lange loopbaan tot 31 december 2015 verlengt, wordt aangevuld met een afdeling 2 die de bepaling op 31 december 2015 buiten werking stelt.

*voorontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord