20 jul 2012 21:45

Wijziging van de strafwet voor het uitlokken van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed* over het voorkomen van terrorisme.

Het voorontwerp van wet brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met  het verdrag ter voorkoming van terrorisme getekend door België op 19 januari 2006, en met het kaderbesluit 2008/919/JAI inzake terrorismebestrijding**. Zie persbericht in bijlage.

* tot wijzing van titel I ter van het strafwetboek
** van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2008 tot wijziging van het kaderbesluit 2002/475/JAI van 13 juni 2002.