20 jul 2012 21:46

Definitief verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2011

De ministerraad stelt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere het definitieve verdelingsplan van de winst van de Nationale Loterij voor 2011 vast. 

Elk jaar wordt het definitieve subsidieverdelingsplan voor akkoord aan de ministerraad voorgelegd, na de goedkeuring van het jaarverslag door de algemene vergadering van de Nationale Loterij. Het definitieve plan houdt doorgaans weinig wijzigingen in ten opzichte van het voorlopige verdelingsplan, dat voor 2011 in het koninklijk besluit van 28 juli 2011 vastgelegd werd.