20 jul 2012 21:45

Tijdelijke verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet het mandaat van de heer Willy De Roovere als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het mandaat wordt verlengd voor ten hoogste vier maanden vanaf 1 september 2012 tot zijn opvolger hem vervangt.