20 jul 2012 21:45

Hervorming van de verkeersbelasting

De ministerraad schaart zich achter de technische conclusies van de interfederale werkgroep over de hervorming van de verkeersbelasting. Minister van Financiën Steven Vanackere zal het standpunt meedelen aan de ministers van de gewesten en aan het Overlegcomité.

Op 21 januari 2010 sloten de gewesten een akkoord om de verkeersbelasting te hervormen. Er zou een kilometerheffing voor vrachtwagens komen en een wegenvignet voor personenwagens. De interfederale werkgroep die uit vertegenwoordigers van de gewesten en de federale overheid bestaat, heeft hierover na onderzoek zijn technische conclusies voorgesteld.