20 jul 2012 21:46

Nieuwe kalender voor de nucleaire uitstap

In uitvoering van het pakket maatregelen voor de bevoorradingzekerheid van elektriciteit dat op 4 juli door het kernkabinet werd goedgekeurd, zet de regering - op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet - een eerste belangrijke stap: de aanpassing van de wet van 2003 op de kernuitstap.

Het artikel 9 dat voorzag in de mogelijkheid om van de uitstapkalender af te wijken bij eenvoudig koninklijk besluit zal worden geschrapt. De uitstapkalender zal vanaf nu dan ook definitief vastliggen. Deze duidelijkheid moet zorgen voor een gunstig investeringsklimaat dat ons zal toelaten om tussen 2015 en 2025 uit de kernenergie te stappen en tegelijkertijd de ambitieuze doelstellingen te realiseren inzake bevoorradingzekerheid, leefmilieu en betaalbaarheid.
De data waarop de verschillende reactoren sluiten, zijn nu als volgt:
- Doel 1 en 2 in 2015
- Doel 3 in 2022
- Tihange 2 in 2023
- Tihange 1, Tihange 3 en Doel 4 in 2025

* houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.