20 jul 2012 21:45

Loopbaanonderbreking voor bijstand ziek gehospitaliseerd kind

Het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek kind dat gehospitaliseerd is, wordt versoepeld*.

Het verlof kan worden opgenomen voor een week met een eventuele verlenging van een week. Daarvoor dient de werknemer een attest van het hospitaal aan de werkgever te geven. Normaal gezien, duurt het verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar gezins- of familielid ten minste een maand of ten hoogste drie maanden.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid