20 jul 2012 21:45

Het niet dragen van de veiligheidsgordel wgerangschikt als overtreding van de tweede graad

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat het niet dragen van de veiligheidsgordel als overtreding van de tweede graad rangschikt. 

Voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, zowel vooraan als achteraan, wordt de onmiddellijke boete van 50 naar 100 euro gebracht. Als de boete voor de rechter wordt uitgesproken bedraagt ze 120 tot 1 500 euro. Bij het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem stijgt de onmiddellijke inning van 50 naar 150 euro en bedraagt de boete 180 tot 3 000 euro wanneer ze voor de rechter wordt uitgesproken.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.