20 jul 2012 21:45

Verstrenging van de straffen voor geweld dat geïnspireerd is door discriminatie en racisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat de verzwarende omstandigheden voor gewelddaden geïnspireerd door discriminatie en racisme verstrengt.

Zie communiqué in bijlage.