20 jul 2012 21:45

Regie der Gebouwen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een aantal dossier van de Regie der Gebouwen groen licht.

Het gaat om:

 • een overheidsopdracht voor de huur gedurende 18 jaar met aankoopoptie van een bestaand of nog op te richten gebouw voor de centralisatie van de lokale en federale bestuurlijke en gerechtelijke politie in Antwerpen
 • een promotieovereenkomst en huur van de eerste verdieping van het gebouw Stafblok/C17 voor 15 jaar in Brasschaat voor de FOD Financiën
 • de tweede verlenging met 12 maanden van het huurcontract van het gebouw van de FOD Justitie op de Treurenberg 16 en het Leuvenseplein 4 in Brussel
 • de plaatsing van bijkomende camera’s en een schakelmatrix in een penitentiaire instelling van de FOD Justitie
 • het afsluiten van een verzekeringscontract voor de tijdelijke dekking van de tienjarige aansprakelijkheid voor de uitbreidingen van het Justitiepaleis in Luik
 • de controle en de coördinatie van de uitvoering van de werken voor de transgene inrichting van de stallen B en D in het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) in Machelen
 • de onderhandse verkoop van drie percelen grond in Maldegem en Aalter
 • de huur van een gedeelte van het gebouw, gelegen in de route de Louvain-la-Neuve, 4 in Namen-Belgrade voor de herhuisvesting van de Diensten van de Algemene Directie Sociale Inspectie en hun satellietkantoren van de FOD Sociale Zekerheid
 • de bodemsanering van een voormalige site van de Rijkswacht, thans door de stad gehuurd voor de lokale politie in Oostende
 • de renovatie van de bedaking van verschillende gebouwen van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel
 • de huur van een gebouw in de Boulevard de la Sauvenière 32/34 in Luik voor het Justitiehuis en de rechtbank voor strafuitvoering
 • de verbouwing en de nieuwbouw voor de huisvesting van het justitiehuis in de LeopoldII-laan 55 in Dendermonde
 •