20 jul 2012 21:45

Verlenging van de berekenings- en verdelingsregels van de dotatie van de multigemeentezones van de lokale politie

De ministerraad verlengt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de berekenings- en verdelingsregels van de dotatie van de multigemeentezones van de lokale politie tot eind 2012*.

De verlenging is nodig in afwachting dat de wet die de financieirng van de lokale politie regelt in werking treedt.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone