20 jul 2012 21:45

Werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat titel 8 van de programmawet* die ondernemingen verplicht om werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers op te stellen, opheft. 

De sociale partners hebben via een collectieve arbeidsovereenkomst, die in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, alle doelstellingen van het werkgelegenheidplan voor oudere werknemers overgenomen. De titel is dus overbodig geworden.

*voorontwerp van wet tot intrekking van Hoofdstuk 1 van Titel 8 van de programmawet (I) van 29 maart 2012.