06 jul 2012 18:09

Versoepeling van de partnerschapsovereenkomsten met de OCMW's

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de partnerschapsovereenkomsten van de diensten voor arbeidsbemiddeling met de OCMW's versoepelt*.

Door middel van een partnerschapsovereenkomst kunnen de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn een partnerschap  met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling of met hun erkende partners aangaan om via een individuele begeleiding de inschakeling van de begunstigde op de arbeidsmarkt te bevorderen. 

Het regeerakkoord plande om de partnerschapsovereenkomsten te versoepelen. De partners van de OCMW's en hun socio-professionele begeleiding moeten niet langer worden erkend door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. De OCMW's mogen meer dan 50% van de begeleiding zelf uitvoeren. 

* tot wijziging van het kb van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het OCMW voor de begeleiding naar een job.