20 jul 2012 21:45

Financiële steun aan het gecombineerd vervoer per spoor 2013-2016

De ministerraad neemt kennis van een informatienota over de financiering van het gecombineerd vervoer per spoor die staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet voorlegde.

De nota legt de noodzaak uit om het gecombineerd vervoer van goederen te blijven subsidiëren om de wegen te ontlasten. De nota geeft pistes voor de financiering van het gecombineerd vervoer in de toekomst. De regeringen van de gewesten zullen nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van de reglementering ter zake.