20 jul 2012 21:45

Hervorming van de civiele veiligheid en aanwerving van calltakers voor de centra voor dringende noodoproepen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpverleningzones voor civiele veiligheid praktisch organiseren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voert het wetsontwerp uit dat de rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid toekent*.

De ministerraad stemt ook in met de aanwerving van 51 calltakers voor de centra voor dringende oproepen.

Zie persbericht in bijlage.

*voorontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.