20 jul 2012 21:46

Bijakte 2009 bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap over de meerwaardeneconomie

De ministerraad keurt de bijakte 2009 bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de meerwaardeneconomie goed.

Om het beleid en de gezamenlijke inspanningen voor de ontwikkeling van de sociale economie vanuit verschillende beleidsniveaus verder te zetten, voegt de bijakte het bedrag voor 2009 en de verdeling tussen de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap aan het samenwerkingsakkoord toe.

Het bedrag bestemd voor de financiering van de gemeenschappelijke acties bedraagt 13 756 704 euro. Daarvan is 2 097 538 euro bestemd voor de verdere uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten.

  • 55,7% is bestemd voor de gezamelijke initiatieven met het Vlaams Gewest
  • 33% voor de gezamelijke initiatieven met het Waals Gewest
  • 10% voor gezamelijke initiatieven met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 1,3% voor gemeenschappelijke initiatieven met de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de verdeling, en de toewijzing van de financiële middelen en de controle voor 2009 vastlegt.