20 jul 2012 21:45

Werkingskosten en berekening van de bijdrage voor de ombudsdienst voor energie

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de ombudsdienst voor energie. De dienst is sedert 21 januari 2010 operationeel.

Het eerst ontwerp stelt het bedrag voor de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor  2013 vast op basis van het aantal klachten en de toename van het aantal medewerkers. De ombudsdienst wordt gefincierd door de leveranciers en de distributienetbeheerders. Het tweede ontwerp bepaalt de bijdrage van de distributienetbeheerders op basis van het gemiddeld aantal afnemers en het aantal klachten dat per energieonderneming in de loop van het voorbije werkingsjaar is ingediend. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.