06 jun 2013 16:26

Benoeming van een effectief lid van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een effectief lid van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) benoemt.

De heer Jivan Dasgupta wordt benoemd als vertegenwoordiger van de federale regering en vervangt de heer Jan Cornillie, wiens mandaat hij beëindigt.