07 jun 2013 18:56

Ministerraad van 7 juni 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juni 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad stelde minister van Justitie Annemie Turtelboom het derde en laatste luik van de hervorming van justitie voor, die de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Het derde luik voert het zelfstandig beheer van de juridische organisatie in, dat gebaseerd is op twee pijlers: de zetel en het openbare ministerie, die elk hun eigen beheer en structuren zullen hebben (zie voorstelling van de minister hieronder).  

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft daarna uitleg gegeven over de nieuwe voorwaarden voor federale ambtenaren om over te gaan naar niveau A (niveau master).

Bekijk ook de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister

De ministerraad nam de volgende beslissingen: