06 jun 2013 18:09

Contracten duurzame stad 2013

De ministerraad gaat akkoord met het initiatief van minister belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille om contracten duurzame stad 2013 te sluiten.

De contracten duurzame stad bieden 17 steden en gemeenten de mogelijkheid om projecten te lanceren die de leefomstandigheden in stedelijke wijken in moeilijkheden verbeteren. De overheid geeft een financiële tussenkomst in het kader van het grootstedenbeleid. De contracten zijn gebaseerd op dezelfde strategische doelstellingen als de vorige contracten van 2009: sociale cohesie, vermindering van de ecologische voetafdruk en ontsluiting van wijken. Met de nieuwe contracten zijn ook nieuwe projecten mogelijk die moeten beantwoorden aan preciese doelstellingen op het vlak van de strijd tegen armoede, herinschakeling en activering door werk, de dichting van de digitale kloof, de problematiek van de daklozen, het asielbeleid...

Met de gewesten wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor projecten met een gemengde bevoegdheid.

* Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Bergen, Charleroi, La Louvière, Luik, Seraing, Anderlecht, Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Vorst