07 jun 2013 18:55

Eenmalige bevrijdende aangifte - tweede lezing

De ministerraad keurt het voorontwerp  van wet goed tot wijziging van het lopende systeem van fiscale regularisatie.

Het voorontwerp past de huidige wetgeving aan over de fiscale regularisatie van kapitalen en inkomsten die in het buitenland en in België verborgen zijn met de bedoeling de belasting te ontwijken. De nieuwe regularisatie wordt opengesteld voor particulieren, vennootschappen en rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtpersonenbelasting. Voor type 1, bestemd voor de kleine belastingontduikers, geldt een boete van 15%. Voor de aangiftes van type 22, bestemd voor grote belastingontduikers, wordt een hoger tarief toegepast. De zelfstandige kan ook de regularisatie van zijn beroepsinkomsten aanvragen, waarvoor hij niet-verjaarde sociale bijdragen moet betalen. Voor deze sociale regularisatie bedraagt de sociale heffing 15%. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het contactpunt regularisatie van de FOD Financiën. De nieuwe wetgeving geldt vanaf 15 juli tot 31 december 2013. 

voorontwerp van wet tot wijziging van het lopende systeem van fiscale regularisatie