06 jun 2013 19:27

Toepassing van het remgeld voor glucosemeters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het remgeld voor materiaal voor diabetespatiënten invoert.

Diabetespatiënten moeten enkel het remgeld betalen voor materiaal zoals glucosemeters, lancethouders, glucosecontrolestrips en lancetten zonder voorafgaande goedkeuring van het ziekenfonds (derdebetalersregeling). 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994