07 jun 2013 18:52

Wijziging van de statuten van Bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met de wijziging van de statuten van bpost. De wijzigingen houden verband met de beursgang van bpost.

De ministerraad bekrachtigt de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergaderingen. Het gaat om:

  • een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van bpost
  • wijzigingen inzake corporate governance: de omvang en de samenstelling van het bestuursorgaan (onverenigbaarheden, benoeming, ontslag, bezoldiging, oprichting bestuurscomités, vergaderingen)
  • een overgangsregime inzake governance
  • technische wijzigingen die nodig zijn voor het nieuwe statuut van bpost als beursgenoteerd bedrijf
  • de vermindering van het kapitaal tot 363 980 448,31 euro door de terugbetaling aan de aandeelhouders (niet-verwezenlijking van de ontbindende voorwaarden)
  • de wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij bpost overal ter wereld alle burgerlijke, commerciële,
    financiële en industriële activiteiten zal kunnen verrichten
  • de splitsing van de bestaande aandelen met factor 488, wat het totaal brengt op 200 000 944 aandelen

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost (Initial Public Offering)