07 jun 2013 18:51

Overgang naar niveau voor ambtenaren van federale overheidsdiensten - tweede lezing

De ministerraad legt de voorwaarden voor de overgang naar niveau A definitief vast. Overheidsmedewerkers die niet over een universitair  diploma beschikken, kunnen bijscholen en zo opklimmen tot het hoogste niveau. Daarmee is een bijkomende stap gezet naar de nieuwe loopbaan voor overheidsmedewerkers.

Eind vorig jaar besliste de regering om opnieuw examens te organiseren om overheidsmedewerkers te laten overgaan naar het universitair niveau. Wie in aanmerking wil komen, moet een ‘uitstekend’ of ‘voldoet aan de verwachting’ halen bij  zijn evaluatie en slagen voor een test bij Selor die peilt naar de  generieke competenties die nodig zijn om op niveau A te functioneren.

Een functie op niveau A vereist ook een universitair diploma. Wie nog geen masterdiploma heeft, kan toch in aanmerking komen als hij slaagt voor vier cursussen van minstens vier ECTS-studiepunten van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën. De drie andere vakken worden gekozen in onderling overleg tussen de kandidaat en zijn directeur Personeel en Organisatie.

Dit project is een voorbeeld van hoe de  nieuwe loopbaan bij de federale overheid eruit zal zien: wie vooruit wil, krijgt kansen. Wie die kansen grijpt, wordt daarvoor beloond. Medewerkers die willen doorstoten naar niveau  A moeten daarvoor een inspanning leveren maar krijgen tegelijkertijd de mogelijkheid om zichzelf verder te ontplooien en stappen vooruit te zetten in hun carrière. Wie uiteindelijk de functie krijgt, wordt uiteraard bepaald door een vergelijkende selectie en de rangschikking van de kandidaten zoals dat ook bij andere functies gebeurt.

koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de overgang naar het niveau A