06 jun 2013 19:42

Pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten – bekrachtiging van het optionele protocol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging van het optionele protocol bij het pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten.

Het optionele Protocol is een aanvullend document bij het Pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten. Het voert een recht in voor de individuen of groepen individuen om klacht in te dienen bij het Comité voor de economische, sociale en culturele rechten in geval van schending van de rechten vermeld in het Pact nadat alle nationale procedures werden doorlopen. Het voert ook een onderzoeksmechanisme van het Comité in in geval van ernstige en systematische schending van diezelfde rechten en een systeem van klachten tussen de staten.

Bovenop dit beroepsmechanisme in geval van schending van de economische, sociale en culturele rechten, is het protocol van primordiaal belang want het zal een betere naleving mogelijk maken van de economische, sociale en culturele rechten door:

  • de verduidelijking van de verplichtingen van de Staten partijen in verband met de toepassing van rechten in het Pact door de toekomstige ontwikkeling van een rechtspraak in het Comité inzake economische, sociale en culturele rechten
  • de inbreng van een bijkomende motivatie om de nationale mechanismen te versterken voor de toepassing van deze rechten
  • de betrokkenheid van de burgermaatschappij en van de particulieren in de naleving van de toepassing van deze rechten
  • de sensibilisering van de publieke opinie voor de economische, sociale en culturele rechten

Op 21 februari 2013 hebben 10 landen het optionele Protocol bekrachtigd. Op Europees niveau hebben enkel Spanje, Portugal en Slovakije de stap gezet. Uruguay heeft de tekst bekrachtigd op 5 februari 2013 en wordt de tiende partij. Het optioneel Protocol zal in werking treden op 5 mei 2013. De bekrachtiging van het Protocol en de inwerkingtreding ervan zouden de historische lacune opvullen die momenteel bestaat in de bescherming van de rechten van de mens op internationaal niveau. Het Pact over de economische, sociale en culturele rechten op hetzelfde vlak brengen als het pact over de burgerlijke en politieke rechten dank zij de inwerkingtreding van zijn eigen Protocol zou de uiteindelijk eengemaakte visie van de Universele Verklaring van de rechten van de mens aantonen.