06 jun 2013 16:27

Buitengone winsten van het IMF aangewend voor Poverty Reduction and Growth Trust

België zal de uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop van het IMF aanwenden voor het Poverty Reduction and Growth Trust. De ministerraad keurt hiervoor op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed.

De Belgische staat zal de bedragen die ze ontvang van het IMF voor de verkoop van een deel van zijn goudvoorraad ter beschikking stellen van de subsidy account van het Poverty Reduction and Growth Trust. Het aandeel van België in de verkoop van de goudvoorraden bedraagt 13,54 miljoen STR voor het eerste luik van de dividenduitkering en 33,85 miljoen STR voor het tweede luik. Het voorontwerp creëert de wettelijke basis voor de terugstorting van het eerste luik voor ten hoogste 10,16 miljoen STR en het tweede luik voor ten hoogste 25,4 miljoen STR.

De Poverty Reduction and Growth Trust is een concessioneel financieringsinstrument van het IMF om tegemoet te komen aan de behoeften van de lage inkomenslanden. Het werd in het leven geroepen om de financieringsinstrumenten van het IMF voor deze landen te stroomlijnen.

voorontwerp van wet betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop