07 jun 2013 18:37

Statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de bedienden der hypotheekbewaarders vastlegt om als ambtenaar bij de FOD Financiën te worden geïntegreerd.

De bedienden der hypotheekbewaarders, die voor een erkende selectie van SELOR geslaagd zijn, worden als ambtenaar geïntegreerd bij de sector Hypotheken van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders