06 jun 2013 16:52

Wijziging van de wet voor de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wet van 12 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers wijzigt.

De wijziging:

  • voert de Europese wetgeving uit en draagt de inspectiebevoegdheid over aan verscheidene federale instellingen
  • legt de sancties vast voor inbreuken op de bepalingen van een aantal Europese verordeningen ter zake
  • voegt in de wet over de productnormen de wettelijke verwijzing naar de wet houdende oprichting van het Comité voor de toekenning van het ecolabel in
  • voert een paar kleine wijzigingen uit om de wet actueel te maken en voert een groter aantal toezichtsmogelijkheden voor de federale inspectiediensten in

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers