06 jun 2013 17:56

Erkenning van de dierengeneeskundige rechtspersoon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee voorontwerpen van wet goed die de dierengeneeskundige rechtspersoon erkennen.

Tot nu toe konden enkel dierenartsen als natuurlijke persoon ingeschreven worden bij de Orde der Dierenartsen en erkend worden om contracten voor het sanitair toezicht op kuddes en begeleidingsovereenkomsten te tekenen. Het toezicht is de basis van het sanitair netwerk voor runderen en varkens.

Het eerste voorontwerp bepaalt de voorwaarden voor rechtspersonen om toe te treden tot de Orde der Dierenartsen en deel uit te maken van het sanitair netwerk. Het voorontwerp biedt vennootschappen van dierenartsen de kans om met een overeenkomst te werken met de telers en dezelfde rechten en plichten te hebben als dierenartsen die alleen werken.

Het tweede voorontwerp erkent de dierengeneeskundige rechtspersoon en past de wetgeving hieraan aan.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde