20 jul 2023 18:32

Benoeming van een Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

Magali Plovie wordt tot Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.