07 sep 2018 17:45

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemt.

Michel Pâques, staatsraad bij de Raad van State, wordt benoemd als Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof ter vervanging van Jean Spreutels, naar aanleiding van zijn opruststelling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.