02 sep 2022 15:12

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof.

Kattrin Jadin wordt tot Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.