23 jun 2023 16:51

Benoeming van een griffier van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een griffier benoemt bij het Grondwettelijk Hof. 

Nicolas Dupont wordt benoemd tot griffier van het Grondwettelijk hof in de Franse taalgroep. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.