07 mei 2021 17:03

Benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen goed. 

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 21 oktober 1975, heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een voorstel via een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Economie overgemaakt ter vervanging van een ontslagnemend lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen.

Uiteindelijk is voor kandidaat Dominique Darte gekozen, die zal worden benoemd tot lid van de Commissie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.