30 jun 2017 16:25

Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) te benoemen. 

De heer Sébastien Van Bellegem wordt tot lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd, ter vervanging van de heer Marc Daugherty, wiens mandaat hij zal vervolledigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid