20 jan 2017 15:31

Benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed om een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie te benoemen.

Het doel van het ontwerp is om het mandaat van het Nederlandstalige lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie, de heer Luc Tuerlinckx, te vernieuwen vanaf de einddatum van zijn mandaat, namelijk vanaf 1 maart 2017. Het mandaat duurt vijf jaar en is vernieuwbaar. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.