20 jan 2017 15:31

Ministerraad van 20 januari 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens een persconferentie stelde eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit voor ter hervorming van de procedures voor overheidsopdrachtenin de klassieke sectoren, in overeenstemming met de Europese wetgeving. Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus legde verder uit dat deze hervorming een cruciaal instrument vormt in de strijd tegen sociale dumping om te vermijden dat bepaalde onderaannemers abnormaal lage prijzen vragen voor hun diensten. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer benadrukte nogmaals het belang van deze maatregel om eerlijke concurrentie mogelijk te maken, een topprioriteit voor het federale en de lokale besturen. 

Minister van Justitie Koen Geens presenteerde de hervorming van boek I van het Strafwetboek, een voorontwerp van wet dat vandaag werd goedgekeurd. Deze hervorming kadert in de modernisering van de basiswetgeving, waarbij wordt gestreefd naar drie principes: accuraatheid, coherentie en eenvoud.

Minister van Begroting Sophie Wilmès lichtte het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkering van kredieten voor 2017 toe. Ten slotte kondigde minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol, François Bellot aan dat er een voorontwerp van wet werd goedgekeurd over het einde van de loopbaan van luchtverkeersleiders, conform het sociaal akkoord van 2016.