20 jan 2017 15:31

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de levering van energie aan het koninklijk domein in Laken

De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon toestemming om een overheidsopdracht uit de schrijven voor de levering van thermische energie voor de verwarming van de gebouwen van het koninklijk domein in Laken. 

In het kader van haar diverse opdrachten en verplichtingen, neemt de Regie der Gebouwen een deel van de energiefacturen van het koninklijk domeinen van Laken en Brussel ten laste. Om kosten en energie te besparen, wordt gestreefd naar oplossingen die het energieverbruik doen dalen. Daarom wenst de Regie der Gebouwen werk te maken van de ontwikkeling van een warmtenetproject voor het koninklijk domein van Laken. Daarbij wordt restwarmte gebruikt afkomstig van de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek.

Samen met de leveringsopdracht voor warmte, hebben de verschillende stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken nood aan een technische aanpassing om de geleverde warmte te kunnen gebruiken.