20 jan 2017 15:31

Inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de datum van de inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bepalen.

De wet bevat al de regeling om de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 6 maanden naar 12 maanden te verlengen. Deze verlenging zal in werking treden op 1 april 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 154 tot 156 en van de artikelen 159 tot 168 van de programmawet van 19 december 2014